Dansk
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Svenska
SMErobot

Välkommen

 

Det Europeiska initiativet för att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (eng: SME, Small and Medium Enterprise) inom tillverkningsindustrin.

 

SMErobot™ är ett så kallat integrerat Projekt (IP) inom
EUs sjätte ramprogram (FP6)

EU     FP6

Mera detaljerade upplysningar om projektet ges på den engelska versionen av denna sida.


PDF dokument på svenska
Ladda hem en svensk beskrivning av SMErobot.
Detta beskriver bakgrunden, överordnade mål, nyskapande, användningsområden och fördelar. Från svensk sida deltager ABB Robotics i Västerås samt Lunds Universitet.
Copyright © 2005-2010           Disclaimer                            Webmaster
GPS GmbH