Dansk
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Svenska
SMErobot

Velkommen

 

Det europæiske initiativ til styrkelse af konkurrenceevnen for små og mellemstore produktionsvirksomheder - de såkaldte SME`er (Small and Mediumsized Enterprises).

 

SMErobot™ er et integreret projekt, finansieret med midler fra
Den Europæiske Unions Sjette Rammeprojekt (FP6)

EU     FP6

Der henvises til den engelske version af denne side for mere detaljerede oplysninger om projektet.


PDF dokument på dansk
Download dansk beskrivelse af SMErobot™ projektet
Beskriver baggrunden for projektet. De overordnede mål. Projektets nyskabelser og fordele. Projektets partnere.
Copyright © 2005-2010           Disclaimer                            Webmaster
GPS GmbH